ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PROIECT

 

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PROIECT

 

 • Axa de interventie, programul, apelul in care se va depune proiectul:

Programul ‘Dezvoltarea locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor’ finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014 -2021, Apelul Nr. 1 – Cresterea incluziunii si abilitarea romilor – Runda a 2-a, lansat la 06 ianuarie 2021, cu termen limita de depunere la 15 aprilie 2021.

 

 • Obiectivul general al apelului de proiecte: Cresterea incluziunii si abilitarea romilor in Romania.

 

 • Promotor Proiect: Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti – PROEDUS

 

 • Obiectivul proiectului propus pentru finantare: Obiectivul general al proiectului este cresterea incluziunii si empowerment-ul persoanelor de etnie roma din Romania, prin implementarea unei serii de activitati integrate de incluziune educatională, sociala si culturala a  unui numar total de 2440 de beneficiari din randul romilor si altor grupuri defavorizate.

 

 • Principalele activitati ale proiectului propus pentru finantare:
 • Campanie nationala de informare, comunicare si constientizare despre drepturile minoritatilor, cu accent pe dreptul la educatie
 • Cursuri de educatie non-formala in cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii
 • Activitati recreative de tipul taberelor tematice
 • Seminarii de educatie parentala
 • Cursuri de formare profesionala pentru experti in lucrul cu romii
 • Workshop-uri de diseminare a rezultatelor la nivel regional
 • Elaborarea unui ghid de bune practici
 • Expozitie culturala in Bucuresti

 

 • Activitatile in care vor fi implicati partenerii:

Partenerii proiectului vor fi implicati in organizarea si implementarea activitatilor la nivel regional, respectiv: identificarea grupului tinta la nivel regional, organizarea cursurilor de educatie non-formala, workshop-urile de disemininare a rezultatelor proiectului la nivel regional si in implementarea camapaniei de informare, comunicare si constientizare.

De asemenea, unii dintre partneri, pot fi implicati ca suport pentru Promotorul Proiectului pentru desfasurarea activitatilor la nivelul Municipiului Bucuresti.

 

 • Calendarul procedurii de selectie a partnerilor:

Depunere/Transmitere dosar: 7-12 aprilie 2021, ora 10:00.

Evaluare și comunicare 12 aprilie 2021;

Contestații: 13 aprilie 2021;

Evaluare contestații și comunicare rezultat final: 14 aprilie 2021.

 

 • Continutul dosarului de candidatura:

a). Documente legale referitoare la forma de organizare juridica/ functionare a partenerilor pentru organizatii neguvernamentale, non-profit, infiintate ca persoane juridice in Romania:

(1) Copie a certificatului de inregistrare fiscala;

(2) Copie a certificatului de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundaţiilor;

(3) Copie după documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al organizatiei;

(4) Statutul organizatiei / actul constitutiv / certificat constatator prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea acelor activitati solicitate si cuprinse in anuntul de selectie. (5) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. – (Anexa A).

 

Nota: Toate documentele vor purta mentiunea “conform cu originalul” si semnatura reprezentantului legal.

 

b). Documente privind echipa de proiect a partenerilor:

(1) CV-ul in format Europass al persoanelor implicate in proiect asa cum au fost nominalizate in Fisa partenerului;

(2) Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal pentru fiecare membru al echipei de proiect nominalizat; – (Anexa A)

 

c). Documente specifice:

(1) Scrisoare de intentie;

(2) Experienta partenerului (Anexa 8a);

(3) Nota justificativa privind lista resurselor materiale puse la dispozitia proiectului si valoarea adaugata adusa parteneriatului.

 

Nota: Toate documentele vor purta stampila si semnatura reprezentantului legal.

Comisia de evaluare poate solicita si alte documente justificative relevante.

 

 

 • Data limita de depunere a dosarelor de candidatura si modalitatea de depunere:

Data limita de depunere a dosarului este 12 aprilie 2021 ora 10:00.

Modalitatea de depunere online la adresa de e-mail contact@proedus.ro sau in format fizic la sediul PROEDUS din Bd. Decebal 11, Sector 3, Bucuresti.

 

Nota: Anexa A si Anexa 8a se regasesc atasate prezentului anunt, in format editabil.

Anexa A – Declaratie date cu caracter personal

Anexa 8a – Experienta partenerului

Metodologie selectie parteneri