BEST Summer Course este doar unul din proiectele studenţilor din capitală finanţate prin apelul de proiecte Studenţi pentru Bucureşti din 2016. Desfăşurată în perioada 30.06-10.07.2016 de către BEST Bucharest în parteneriat cu PROEDUS, şcoala de vară a cuprins sesiuni de teambuilding şi training, ateliere tematice de construcţie, seri culturale şi vizite la unele din cele mai importante obiective turistice din România.

Experienţa practică a construcţiei machetei a venit în completarea cunoştinţelor dobândite de-a lungul anului universitar şi a reprezentat primul pas în formarea unei reţele de tineri bine pregătiţi în domeniul tehnologii şi implicaţi în activitatea cultural-ştiinţifică.

Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret PROEDUS recunoaşte importanţa educaţiei non-formale şi a complementarităţii studii-timp liber. Le mulţumim partenerilor de la BEST Bucharest pentru implicare şi le dorim la cât mai multe proiecte!