Bucuresti Traditie, Istorie si Eleganta – Familie pe Roti 2018

REGULAMENT ,,BUCUREȘTI TRADIȚIE, ISTORIE ȘI ELEGANȚĂ – FAMILIE PE ROȚI 2018’’

 

CAP. 1. NOȚIUNI GENERALE

1.1. ,,București Tradiție, Istorie și Eleganță – Familie pe roți 2018” este un proiect inițiat și derulat de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București,  ce oferă spre folosință în mod gratuit, în perioada iulie – septembrie 2018, pentru o durată de maxim 2 (două) ore, zilnic, o bicicletă cu ataș sau scaun de bebeluș pentru familiile cu copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.

1.2. Limitarea la maxim 2 ore pe zi se face în contextul conferirii cât mai multor persoane dreptul de a beneficia de acces la acest proiect.

 

CAP. 2. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE:

2.1. Programul se desfășoară astfel:

 • Pentru lunile iulie-august:

Luni – Vineri: 11.30 – 21.00

Sâmbătă – Duminică: 09:30 — 21.00

 • Pentru luna septembrie:

Luni-Vineri 11:30-20:00

Sâmbătă – Duminică: 09:30 — 20.00

2.2. Ultima dare în folosință se va face astfel:

 • în lunile iulie-august: la ora 19:00, utilizatorii/beneficiarii fiind obligați să returneze bicicletele până la ora 21:00;
 • în luna septembrie: la ora 18:00, utilizatorii/beneficiarii fiind obligați să returneze bicicletele până la ora 20:00.

 

CAP. III. ELIGIBILITATE

3.1. Persoanele eligibile pentru a participa la proiect sunt familiile, respectiv: toate persoanele, domiciliate în Municipiul București, ce au dobândit statutul de părinte (mamă/tată), cu vârsta minimă de 18 ani, și copilul/copii acestora, cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani.

 

CAP. 4. TERMENI ȘI CONDIȚILE DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ A BICICLETELOR:

4.1. Pentru a beneficia de bicicletele din cadrul proiectului ,,București Tradiție, Istorie și Eleganță – Familie pe roți 2018”, solicitanții trebuie să dobândească statutul de utilizator/beneficiar.

4.2. Statutul de utilizator/beneficiar se dobândește prin înregistrarea la ghișeul centrului de dare în folosință I’velo din Parcul Tineretului, intrarea din Bd. Gheorghe Șincai, având în posesie actul personal de identitate, în original și încheind contractul de dare în folosință și copie după certificatul de naștere al copilului, sau după caz al copiilor (doar la prima înregistrare),  dar acceptând și respectând  condițiile de mai jos:

4.2.1. Actele de identitate acceptate sunt: cărți de identitate, pașapoarte și permise auto PERSONALE și VALABILE (minim 3 luni).

4.2.2. NU se dau în folosință două (2) sau mai multe biciclete pe un (1) act de identitate valabil.

4.2.3. NU se dau în folosință biciclete pe baza buletinelor provizorii sau expirate.

4.3. Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea solicitantului.

4.4. În situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de închiriere a bicicletei, chiar și ca urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă suspiciunile cauzate de neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce poate fi constatată în mod real.

4.5. Nu se dau în folosință bicicletele persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise prin lege.

4.6. Încheierea contractului de dare în folosință și predarea bicicletei/bicicletelor va fi refuzată în caz de suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că solicitantul se află în oricare dintre stările sus menționate.

4.7. Încheierea contractului și darea în folosință a bicicletei vor fi refuzate unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.

4.8. Prin înscrierea și participarea în cadrul proiectului, participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament.

 

CAP. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI / BENEFICIARULUI

5.1.Utilizatorul/Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații :

 • Să folosească bicicleta doar în scopul în care aceasta a fost creată și dată în folosință, respectiv activități de recreere.
 • Să folosească bicicleta strict pe teritoriul parcului Tineretului unde este localizat centrul de închiriere.
 • Să folosească bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele de utilizare şi condițiile de exploatare.
 • Să garanteze returnarea bicicletei sau a contravalorii acesteia indiferent de motivul pierderii posesiei bicicletei și indiferent dacă acest motiv este sau nu independent de voința sa, valoarea bicicletei reprezentând prețul de achiziție al acesteia.
 • Să nu preia bicicleta dacă se află în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise prin lege.
 • Să folosească bicicleta în condiții de securitate, pe propria răspundere și să nu emită pretenții de despăgubiri materiale sau morale proprietarului în caz de accident.
 • Să nu cedeze folosința bicicletei niciunei alte persoane, fără acordul prealabil, scris al personalului de la ghișeul centrului I’Velo Tineretului .
 • În caz de pană sau defecțiune, este interzisă cu desăvârșire repararea bicicletei, beneficiarul/utilizatorul fiind obligat să contacteze imediat personalul de la ghișeul centrului I’Velo.
 • Să returneze bicicleta la locația centrului I’Velo Tineretului în maximum 2 ore, conform intervalului orar specificat la ghișeul centrului I’Velo.
 • În cazul în care utilizatorul/beneficiarul nu returnează bicicleta în maximum 48 de ore, fapta utilizatorului/beneficiarului poate reprezenta infracțiune de abuz de încredere, pedepsibilă, potrivit 238 din Codul Penal, cu închisoare între 3 luni și 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele de poliție.

 

CAP. 6. ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE:

 • Bicicletele sunt în stare perfectă de funcționare, verificate și întreținute periodic doar în centre specializate, de către mecanici calificați.
 • În caz de pană de cauciuc reparația este suportată de centrul I’Velo.
 • În caz de daune (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț, ataș, portbagaj) piesa respectivă se înlocuiește, nu se repară, costul fiind suportat integral de centrul I’velo Tineretului.

 

CAP. 7. ACORDUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

7.1. Prin semnarea contractului de dare în folosință, unde vor fi specificate toate condițiile de dare în folosință, starea bicicletei la preluare și la predare, data, ora predării și returnării, totodată utilizatorul/beneficiarul își manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului său numeric personal, în scopurile mai sus menționate, în condițiile prevăzute în contractul de dare în folosință.

7.2. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor).