În perioada 07 noiembrie – 14 decembrie 2014, s-au desfasurat primele doua serii ale programului de formare continuă “Managementul activităților extracurriculare”, acreditat de către Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de îndrumare și de control din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București. Programul de formare este o inițiativă nouă a PROEDUS-PMB, inițiat în toamna acestui an, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație – CIVITAS, ce vine în întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul preunivseritar din București, în zona de inițiere a unor activități de natură extracurriculară și nonformală, având ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni.
Scopul cursului îl reprezintă dezvoltarea și exersarea competențelor de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor elev-profesor/familie-școală, de către absolvenții programului de formare.