Comunicat de presă lansare proiect „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”

București, 22 februarie 2016. Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (PROEDUS), în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), lansează proiectul: „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”

Proiectul își propune creșterea gradului de integrare școlară și incluziune socială pentru 400 de copii în situații de risc din Muncipiul București, prin furnizarea de programe educaționale extracurriculare și consiliere psihopedagogică.

La eveniment vor participa atât reprezentanții PROEDUS și CMBRAE, cât și reprezentanți ai Palatului Național al Copiilor, care vor oferi detalii despre obiectivele proiectului.

Conferința va avea loc în data de 22 februarie 2016, la Palatul Național al Copiilor, Sala Mare, începând cu ora 14:00.

Proiectul este finanţat în cadrul programului RO 10 – Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale, Apelul SINERGII PENTRU VIITOR – copii în situaţii de risc, prin intermediul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (granturile SEE) 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Persoană de contact:

Ioana Tomuș – expert comunicare

e-mail: ioanatomus@yahoo.com

Telefon 0732165325