Voluntarii majori se pregӑtesc sӑ voteze!

Pe data de 19 aprilie a avut loc o conferinţӑ destinatӑ adolescenţilor cu drept de vot, în cadrul cӑreia s-au prezentat drepturile şi obligaţiile acestora ca cetӑţeni majori.

La acest eveniment au participat aproximativ 200 de voluntari înscrişi în programul ,,Fii şi tu voluntar!”. Ei au urmӑrit interesaţi prezentarea informaţiilor despre istoria votului şi  despre drepturile pe care le deţin. Dorind sӑ înţeleagӑ toate informaţiile legate de modalitӑţile de votare şi importanţa majorӑ a  votului fiecӑrui cetӑţean care îşi poate exercita acest drept, voluntarii au interacţionat cu persoanele care au susţinut conferinţa, avizate sӑ rӑspundӑ acestor tipuri de întrebӑri. Pentru a susţine informarea tinerilor cu privire la drepturile pe care le au, la acest eveniment, organizat de cӑtre Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret din cadrul Primӑriei Municipiului Bucureşti, a fost prezent şi Primarul General al Capitalei, Rӑzvan Ioan Sava. Acesta a rӑspuns tuturor întrebӑrilor tinerilor şi i-a sfӑtuit sӑ nu fie uşor influenţabili în alegerea conducӑtorilor lor. Elevii şi studenţii care au luat parte la aceastӑ conferinţӑ au fost încurajaţi sӑ adreseze întrebӑri atunci când au neclaritӑţi, sӑ îşi exprime liber opiniile şi ideile şi sӑ facӑ sugestii pentru îmbunӑtӑţirea modalitӑţilor de votare. Ei au dorit sa afle care sunt criteriile care stau la baza alegerii unui bun conducӑtor şi ce le oferӑ siguranţa cӑ au fӑcut alegerea potrivitӑ. De asemenea, tinerii au propus implementarea votului online pentru scӑderea riscului de infracţionalitate în ceea ce priveşte votarea, dar şi pentru permiterea ca  toţi oamenii sӑ îşi exercite acest drept, indiferent de programul pe care îl au, fӑrӑ a se mai deplasa la secţiile de votare.

Seriozitatea cu care voluntarii PROEDUS au tratat acest subiect, despre care se evitӑ sӑ se vorbeascӑ în şcoli, reflectӑ interesul pe care ei îl au pentru viitorul ţӑrii în care trӑiesc şi, totodatӑ, pentru viitorul lor. Prin acest eveniment denumit ,,Eu votez!”, s-a urmӑrit atât informarea adolescenţilor, cât şi demonstrarea faptului cӑ schimbarea în bine a unei ţӑri stӑ în mainile tinerelor generaţii.

Pentru a putea descarca galeria foto completa a acestui eveniment, va rugam apasati butonul de mai jos.