Cursuri profesori

S-au afișat repartizările pe grupe a cadrelor didactice înscrise la cursul : ”Noile educații – abordări inovative prin disciplina Pregătiți pentru viață”

S-au afișat repartizările pe grupe a cadrelor didactice înscrise la cursul : ”Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi”

În perioada 9 – 25 noiembrie 2018, PROEDUS organizează o nouă serie de formare pentru cursurile:

Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi

– participanți deja înscriși în apelul din februarie 2018
și  

”Noile educații – abordări inovative prin disciplina Pregătiți pentru viață”

– participanți deja înscriși la apelul din februarie 2018, dar și apel nou de participare.
Programele de formare profesională continuă a cadrelor didactice sunt acreditate de către Ministerul Educației Naționale cu 15 CPT (60 ore) fiecare, în condițiile unei rate minime de prezență la 80% din orele de formare, și destinat personalului didactic și personalului de conducere, de îndrumare și de control din unitățile de învățământ școlar preuniversitar din Municipiul București.
************
Informații privind cursul:

”Noile educații – abordări inovative prin disciplina Pregătiți pentru viață”

În cadrul acestui program, în perioada menționată, vor fi formate aproximativ 150 de cadre didactice din grupul țintă, repartizate în câte 6 grupe a câte 25 de cursanți, desfășurate în paralel.

Aplicanți eligibili:

– cadre didactice din învățământul preuniversitar școlar din București (exclusiv);

– cadre didactice cu rol de diriginte;

– rol în coordonarea sau inițierea de proiecte sau programe extrașcolare și nonformale cu accent pe formarea abilităților de viață și a caracterului;

– cadre didactice care susțin sau intenționează să susțină opționalul ”Pregătiți pentru viață – Educație pentru viață și comunitate”

Scop:

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru aplicarea abordărilor integrate în curriculumul pentru învăţământul primar şi gimnazial, cu accent pe aplicarea programei şcolare Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate, clasa pregătitoare – clasa a VIII-a, curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar și gimnazial.

Competențe generale: 

1 Identificarea abordărilor inovative ale învăţării şi a impactului acestora asupra proiectării curriculare şi asupra activităţilor de predare şi învăţare

2 Aplicarea unor strategii adecvate de proiectare şi implementare a activităţilor didactice la discipline din aria noilor educații, cu accent pe programa școlară Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate

Competențe specifice:

1 Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare din perspectivă integrată;

2 Utilizarea adecvată a cadrului educației formale și nonformale, a metodelor și activităților specifice în predarea disciplinelor integrate;

3 Evaluarea rezultatelor învățării elevilor în contextul predării integrate;

4 Planificarea și desfășurarea activităților de învățare din perspectiva tematicilor disciplinei opționale ”Pregătiți pentru viață” – curriculum la decizia școlii pentru clasele pregătitoare – clasa a VIII-a

Tematica:

MODUL 1. Învățarea – noi abordări

MODUL 2. Disciplina Pregătiți pentru viață – elemente de inovare

MODUL 3. Predarea și învățarea în contextul disciplinei Pregătiți pentru viață

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după următorul program:

– vineri, 9, 16 și 23 noiembrie, între orele 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 10, 17 și 24 noiembrie, între orele 9:00 și 17:00;

– duminică, 11, 18 și 25 noiembrie, între orele 9:00 și 17:00, inclusiv evaluarea finală.

Înscrieri: vă invităm să completați formularul on-line de înscriere, până pe data de 1 noiembrie 2018, inclusiv. Toate procedurile şi comunicările legate de înscrierea şi participarea la curs vor fi realizate exclusiv online, pe adresa de e-mail furnizată în formular.

https://goo.gl/forms/4gkUnGetf9qEk0wC2

Repartizarea pe grupe a cursanţilor înscrişi şi confirmaţi va fi transmisa eletronic, pe e-mail, până pe data de 5 noiembrie 2018.

Informații pentru cursul:

Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi

Vă informăm că în perioada 9 – 25 noiembrie 2018 se va organiza o nouă serie de formare a cadrelor didactice, respectiv 5 grupe de formare, aproximativ 125 locuri. Selecția se va realiza din baza de date cu aplicanții înscriși în urma apelului din luna februarie 2018, așadar NU SE VOR REALIZA NOI ÎNSCRIERI pentru acest apel.

Cadrele didactice înscrise vor primi pe email informații privind confirmarea locurilor și a participării.

Cursul are o durată de 60 de ore și se va desfășura pe perioada a 3 săptămâni, sesiunile de formare fiind susținute în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după următorul program:

– vineri, 9, 16 și 23 noiembrie, între orele 16:00 și 20:00;

– sâmbătă, 10, 17 și 24 noiembrie, între orele 9:00 și 17:00;

– duminică, 11, 18 și 25 noiembrie, între orele 9:00 și 17:00, inclusiv evaluarea finală.

*******

Programul este organizat sub egida Parteneriatului Civic pentru Educatie – CIVITAS, constituit din PROEDUS, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul Preuniversitar.

Pentru mai multe detalii puteti consulta secţiunea CIVITAS.