De ce PROEDUS 2.0

Fiecare pas contează! Oricând!

PROEDUS 2.0

argument

 

 

În cei 10 ani de activitate am oferit, prin activitățile PROEDUS, exemple de bună practicăîn materie de educație non-formală la nivelul întregului București. De la an la an, activitățile noastre au fost din ce în ce mai căutate, devenind astfel tradiție, făcând parte din activitatea personală a peste 2 milioane de elevi. O dovadă că am dat tonul  activităților extra-curriculare și non-formale în rândul elevilor bucureșteni este tocmai faptul că evenimentele noastre au fost împrumutate și replicate la nivel local, regional și chiar național de alte instituții publice sau entități private. Aceasta reprezintă pentru noi o motivație suficient de puternică spre a ne diversifica cartea de vizită, a rămâne lideri în peisajul educațional bucureștean și a oferi noi oportunități și contexte de învățare, fiind în continuare un model sau o referință în materie.

Mii de profesori și părinți și, zeci de mii de elevi care au participat constant la cele peste 600 de proiecte marca PROEDUS, ne încurajează în aceste momente să ne continuăm activitatea și să îndrăznim a inova continuu proiecte, programe și acțiuni dedicate lor.

Am urmărit în permanență să oferim activități care să răspundă concret nevoilor elevilor, aliniate obiectivelor și recomandărilor Comisiei Europene, Agendei 2013-2017, Agendei Europa 2020, fiind astfel conectați în permanență la mediul educațional european și internațional.

Toate reușitele de până acum sunt temelia a ceea ce ne propunem a realiza în perioada următoare.

PROEDUS 2.0 va urmări să răspundă la trei întrebări esențiale: Ce? Cum?  De ce ?

Ce facem? Rămânem în continuare cea mai importantă instituție la nivelul Municipiului București – lideri în domeniul educației non-formale și al dezvoltării personale a elevilor bucureșteni, oferim modele de urmat și activități inovative, dar mai ales răspundem nevoilor concrete de învățare permanentă.

Cum? Prin organizarea de noi activități și proiecte ce au în centru elevii, părinții și profesorii bucureșteni, prin oferirea, în continuare, a tuturor instrumentelor necesare organizării și susținerii de contexte de învățare și dezvoltare prin educație non-formală și experiențială.

De ce? Pentru că experiența de până acum ne-a învățat cum să venim în ajutorul tuturor actorilor din educație, astfel încât învățarea și petrecerea timpului liber să conteze și să fie susținute la cele mai înalte standarde calitative, făcând diferența!

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS este un serviciu public de interes local ce se află sub egida Consiliului General al Municipiului București. Încă de la înființarea sa, în vara anului 2009, acesta a jucat un rol esențial în peisajul educațional bucureștean, reușind cu succes să solidifice relația celor trei actori principali din educație: profesori – elevi – părinți.

Proiectele, programele, evenimentele și acțiunile PROEDUS sunt și au fost fundamentate întotdeauna pe nevoile grupului țintă, din dorința de a oferi complementaritate învățământului formal. Diversitatea și paleta de acțiuni implementate au atins domenii educaționale, sportive, culturale, artistice, de implicare activă, de susținere de proiecte, de formare continuă, de cetățenie activă în scopul formării unei generații de tineri care să fie preocupată și conștientă de realitățile sociale. Îmbinarea dintre formal și non-formal, activitățile educative și recreative, formare, implicare și recreere, oferă instituției un caracter transversal în ceea ce privește dezvoltarea proceselor de învățare la nivelul Municipiului București.

În data de 15 iulie 2019, PROEDUS aniversează 10 ani de activitate, moment propice pentru stabilirea unor ținte de acțiune adaptate și corelate cu prioritățile naționale și internaționale în domeniu.

PROEDUS 2.0 are aceeași misiune, scop și obiective, însă propune o abordare novatoare și conexă cu solicitările generației Alfa care va schimba complet lumea. Ceea ce este astăzi, trebuie corelat cu evoluția tehnologică și îmbinat cu diversitatea culturală în care trăim, astfel activitățile PROEDUS 2.0 răspund așteptărilor actuale și viitoare ale copiilor și adolescenților cu care intrăm permanent în contact. Avem în vedere totodată faptul că numărul de beneficiari cărora ne adresăm a crescut din 2009 exponențial, depășind peste 150.000 de elevi cărora ne-am adresat în ultimul an. PROEDUS 2.0 își propune crearea unui pol de dialog pro-educațional prin implementarea conceptului de guvernanță colaborativă, aducând laolaltă, în noi programe și proiecte, societatea civilă, mediul de afaceri, instituțiile din domeniul educației și actori educaționali internaționali, cu scopul de a oferi o paletă largă de opțiuni în cadrul căreia fiecare elev bucureștean să se poată regăsi și să se poată implica constant.

Abordarea novatoare ce are ca țintă prioritățile post Agenda Europa 2020 vizează, pe de-o parte adresarea de acțiuni către publicul larg pentru a stimula participarea în acțiuni de învățare, demonstrând că a învăța nu este un proces ce se desfășoară doar în mediul școlar, ci a învăța nu are limite impuse, iar pe de altă parte, ne propunem să oferim cadrul optim și deschis către susținerea învățării și performanței educaționale în toate formele ei. Misiunea PROEDUS continuă prin a le transmite elevilor, părinților și profesorilor, faptul că fiecare pas contează, oricând!

Dinamismul și implicarea echipei PROEDUS este perfectat și corelat cu nevoile pieței educaționale bucureștene însă, ca și până acum, de 10 ani, suntem deschiși și noi către a cunoaște, a dezvolta și a crea un mediu educațional aliniat cu noile tendințe și priorități, un mediu educațional ce răspunde noilor provocări ale generației ce urmează a se forma și care se dezvoltă accelerat.

Pentru detalii despre noile noastre proiecte, accesați începând cu 15 iulie 2019 site-ul  www.proedus.ro sau urmăriți-ne activitatea pe contul de facebook PROEDUS și contul Instagramproedus.oficial.

 

 

 

 

 

Echipa PROEDUS