REGULAMENT DESCOPERA BUCURESTIUL,,FAMILIE PE ROȚI’’

,,Familie pe roți’’ este un proiect inițiat și derulat de PROEDUS – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București,  ce oferă spre folosință în mod gratuit, în perioada iunie – septembrie 2016, pentru o durată de maxim 2 (două) ore, zilnic, 1 bicicletă cu ataș sau portbagaj pentru familiile cu copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Limitarea la maxim 2 ore pe zi se face în contextul conferirii cât mai multor persoane dreptul de a beneficia de acces la acest proiect. Totodată, familiile cu cele mai multe plimbări, la finalul lunii septembrie, vor fi recompensate cu premii surpriză.

 

Programul de lucru se desfăşoară în următorul interval orar:

 Luni – Vineri: 11.00 – 21.00

Sâmbătă – Duminică: 10.00 — 21.00

Ultima închiriere/dare în folosinţă se face cu cel puţin o oră înainte de ora până la care utilizatorii/beneficiarii sunt obligaţi să returneze bicicletele.

Eligibilitate: Familie – toate persoanele, domiciliate în Municipiul București, ce au dobândit statutul de părinte (mamă/tată), cu vârsta minimă de 18 ani, și copilul/copii acestora, cu vârsta cuprinsă între 0-6ani.

Termeni și condițile de închiriere / dare în folosință a bicicletelor:

Pentru a beneficia de bicicletele din cadrul proiectului ,,Familie pe roți’’, solicitanții trebuie să dobândească statutul de utilizator/beneficiar. Statutul de utilizator/beneficiar se dobândește prin inregistrarea la ghișeul centrului de închiriere/dare in folosință I’velo Tineretului, intrarea din Bd. Gheorghe Șincai, având în posesie actul personal de identitate, în original și încheiând contractul de închiriere/dare în folosință și copie dupa certificatul de naștere al copilului (sau dupa caz al copiilor) (doar la prima inregistrare)  dar acceptând și respectând  condițiile de mai jos:

 • Actele de identitate acceptate sunt: cărți de identitate, pașapoarte și permise auto PERSONALE și VALABILE (minim 3 luni)

NU SE ÎNCHIRIAZĂ 2 SAU MAI MULTE BICICLETE PE UN (1) ACT DE IDENTITATE VALABIL.

NU SE ÎNCHIRIAZĂ BICICLETE PE BULETINE PROVIZORII SAU EXPIRATE.

Personalul centrului are obligaţia de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea solicitantului. In situaţia în care asupra identităţii solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de închiriere a bicicletei, chiar și ca urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identităţii acestuia persistă suspiciunile cauzate de neconcordanţe vădite între datele din documentele de identitate și situaţia ce poate fi constatată în mod real.

 • Nu se închiriază bicicletele persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența substantelor incriminate de lege.
 • Încheierea contractului de închiriere/dare în folosinţă si predarea bicicletei/bicicletelor va fi refuzată în caz de suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că solicitantul se află în oricare dintre stările sus menţionate.
 • De asemenea, încheierea contractului si predarea bicicletei vor fi refuzate unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de violenţă fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.

Utilizatorul/Beneficiarul are dreptul :

 • Să folosească bicicleta doar în scopul în care aceasta a fost creată şi dată în folosinţă, respectiv activităţi de recreere.
 • Să folosească bicicleta strict pe teritoriul parcului unde este localizat centrul de închiriere.
 • Să folosească bicicleta ca un bun proprietar, respectând normele de utilizare şi condiţiile de exploatare.
 • Să garanteze returnarea bicicletei sau a contravalorii acesteia indiferent de motivul pierderii posesiei bicicletei şi indiferent dacă acest motiv este sau nu independent de voinţa sa. Valoarea bicicletei reprezintă preţul de achiziţie al acesteia.
 • Să nu preia bicicleta dacă se află sub influenţa alcoolului şi/sau a drogurilor ori altor substanţe stupefiante.
 • Să folosească bicicleta în condiţii de securitate, pe propria răspundere, şi să nu emită pretenţii de despăgubiri materiale sau morale proprietarului în caz de accident.
 • Să nu cedeze folosinţa bicicletei niciunei alte persoane, fără acordul prealabil, scris al personalului de la ghișeul centrului I’velo Tineretului .
 • În caz de pană sau defecțiune este interzisă cu desăvârșire repararea bicicletei, Beneficiarul/utilizatorul fiind obligat să contacteze imediat personalul de la ghiseul centrului I’Velo.
 • Să returneze bicicleta la locaţia centrului I’Velo în maximum 2 ore, conform intervalului orar specificat la ghiseul centrului I’Velo.
 • In cazul în care utilizatorul/beneficiarul nu mai returnează bicicleta în maximum 48 de ore, fapta utilizatorului/beneficiarului poate reprezenta infracţiune de abuz de încredere, pedepsibilă, potrivit 238 din Codul penal, cu închisoare între 3 luni şi 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele de poliţie.

Mențiuni:

 • Bicicletele sunt în stare perfectă de funcționare, verificate și întreținute periodic doar în centre specializate, de către mecanici calificați.
 • În caz de pană de cauciuc reparația este suportată de centrul I’Velo.
 • În caz de daune (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț, ataș, portbagaj) piesa respectivă se înlocuiește, nu se repară, costul fiind suportat integral de centrul I’velo Tineretului.
 • Prin semnarea contractului de închiriere/dare în folosinţă, unde vor fi specificate toate condițiile de închiriere/dare în folosință, starea bicicletei la preluare și la predare, data, ora predării și returnării, totodată utilizatorul/beneficiarul îşi manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului său numeric personal, în scopurile mai sus menţionate, în condiţiile prevăzute în contractul de închiriere/dare în folosință.

Proiect derulat în perioada iunie – septembrie 2016

La finalul evenimentului cele mai active 40 de familii vor fi recompensate cu premii surpriza !

Proiect inițiat si derulat de

PROEDUS – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București

www.PROEDUS.ro

Pentru a putea descarca galeria foto completa a acestui eveniment, va rugam apasati butonul de mai jos.