Detalii imbarcari internationale TABARA GRECIA

Documente necesare imbarcarii:

  • VOUCHER-ul primit la inscriere. Acesta contine datele personale ale participantului la tabara, statiunea, perioada taberei, ora si locul adunarii participantilor la tabara pentru imbarcare.
  • Pasaport in original (valabila pe perioada deplasarii) sau carte de identitate in original (valabil minim 6 luni in raport cu data plecarii).
  • Imputernicire notariala de incredintare din partea sustinatorilor legali pentru minori (Procura notariala).
  • Cazier judiciar insotitor minori – eliberat de organele competente insotitorului de grup.
  • Avizul epidemiologic eliberat de catre medicul de familie cu 24/48h inainte de data plecarii in tabara/excursie, din care sa rezulte starea sa de sanatate la zi, cu specificarea sensibilitatilor, alergiilor, bolilor cronice si a afectiunilor in tratament (in cazul minorilor).
  • Derclaratie olografa, din care sa rezulte starea sa de sanatate la zi, cu specificarea sensibilitatilor, alergiilor, bolilor cronice si a afectiunilor in tratament (in cazul majorilor).