Detalii imbarcari internationale SEFI PROMOTIE

Documente necesare imbarcarii:

  • Carte de identitate in original (valabil pe perioada deplasarii) sau Pasaport in original (valabila minim 6 luni in raport cu data plecarii) .
  • Imputernicire notariala de incredintare din partea sustinatorilor legali pentru minori (Procura notariala).
  • Cazier judiciar insotitor minori – eliberat de organele competente insotitorului de grup.
  • Avizul epidemiologic eliberat de catre medicul de familie cu 24/48h inainte de data plecarii in excursie, din care sa rezulte starea sa de sanatate la zi, cu specificarea sensibilitatilor, alergiilor, bolilor cronice si a afectiunilor in tratament (in cazul minorilor).
  • Declaratie olografa, din care sa rezulte starea sa de sanatate la zi, cu specificarea sensibilitatilor, alergiilor, bolilor cronice si a afectiunilor in tratament (in cazul majorilor).