,,Dezvoltarea competenţelor transversale ale personalului din învăţământul preuniversitar prin activităţi nonformale” este un proiect de anvergură realizat de Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie – CIVITAS în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti.

Scopul proiectului este acela de a forma profesorii în spaţiul nonformal pentru dezvoltarea competenţelor transversale. 350 de cadre didactice vor participa în lunile mai şi iunie pe litoralul Mării Negre la sesiuni de formare pentru tehnici de publicitate, arhivarea documentelor şcolare, integrarea elevilor etc. Finalul proiectului va fi marcat de o conferinţă.