În urma lansării oficiale a apelului de proiecte Studenți pentru București  de către PROEDUS București, apel lansat pentru organizațiile studențești ale universităților de stat sau private de pe raza Municipiului București, oferim documentele necesare pentru înscrierea proiectelor în acest concurs. Astfel, pentru ca un proiect să fie trimis spre evaluare trebuie să fie depus de o organizație care să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate și, de asemenea, proiectul trebuie să nu încalce reglementările prevăzute în Ghid, atât cu privire la eligibilitatea cheltuielilor cât și cu privire la eligibilitatea acțiunilor sau activităților consemnate în Aplicație.
Vor fi luate în considerare doar proiectele depuse în formulă completă, respectiv care conțin toate cele patru documente prevăzute mai jos: Formularul de Aplicație, Diagrama GANTT, Design-ul de Activități (completate cu font Times New Roman, dimensiune font 12) și Declarația de Onoare (format PDF, semnată și ștampilată). Toate documentele trebuie trimise până la data de 16 aprilie 2016, ora 23:59, arhivate și atașate într-un singur mail, către adresa studentipentrubucuresti@proedus.ro. Nu vor fi admise reveniri asupra proiectelor trimise.
Așteptăm întrebările dumneavoastră cu privire la metodologia de aplicare, pe adresa de mail studentipentrubucuresti@proedus.ro.