Formarea continuă a personalului didactic

PROEDUS

Formarea continuă a personalului didactic

Scop și Obiective

Programele de formare continuă acreditate de către Ministerul Educației Naționale vin în întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice de predare și auxiliare din unitățile de învățământ din mediul preuniversitar al Municipiul București și, au ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni. Parcurgerea programelor de formare se concretizează, de regulă, în dobândirea unui număr de 15 credite transferabile în baza unui certificat.

Grupul țintă este reprezentat de personalul didactic de predare și auxiliar din Municipiul București.Număr estimat de beneficiari: 2000 persoane.

Scopul este de a dezvolta și exersa competențele de proiectare, planificare, implementare și evaluare a activităților extracurriculare, precum și de management al parteneriatelor și relațiilor elev-profesor/familie-școală, de către absolvenții programului de formare.

Obiective generale:

  1. Formarea unui stil de comunicare expresiv, adaptat la specificul conţinuturilor curriculare şi la particularităţile clasei de elevi;
  2. Formarea unei atitudini dinamice, catalizatoare faţă de procesul de învăţământ;
  3. Exersarea unor strategii interactive de predare – învăţare – evaluare ;
  4. Dezvoltarea abilităţilor de gestionare eficientă a situaţiilor de criză în clasa de elevi.
  5. Orice alte posibile direcții de dezvoltare de competențe corelate cu direcții educaționale locale, regionale, naționale sau internaționale.

Activități

Programele de formare continuă se organizeză în unități de învățământ bucureștene, în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni de formare, iar înscrierea cadrelor didactice se efectueză în mediul online.  În derularea sesiunilor sunt necesare bunuri consumabile precum: hârtie flipchart, hârtie colorată, markere, sfoară, capsatoare, perforatoare, foarfece, bandă adezivă și costuri privind tipărirea certificatelor de absolvire.

A1. Realizarea planului de promovare a sesiunilor de formare;

A 2. Realizarea înscrierilor cadrelor didactice prin intermediul unei platforme online;

A 3. Organizarea propriu-zisă a cursurilor de formare, având o durată de 60 de ore, în decursul a 3 săptămâni fizic sau în cadrul unei platforme online ce va fi dezvoltată la nivelul instituției.

A 4. Evaluarea cadrelor didactice și acordarea certificarelor de absolvire a cursurilor de formate avizate de către Ministerul Educației Naționale.

Rezultate și impact

Prin intermediul programului de formare continuă dorim să obținem o comunitate de cadre didactice ce au dobândit cunoștințe extracurriculare și nonformale, având ca beneficiari indirecți elevii bucureșteni. Luând în considerare problematica proiectării activităților de învățare formale și nonformale la nivel național, ne propunem deprinderea cadrelor de didactice a unor capacități de proiectare și dezvoltare de noi tehnici de lucru și evaluare a elevilor.

Pentru a beneficia de aceste programe este necesară titulatura de cadru didactic de predare sau auxiliar în Municipiul București

Părerea dumneavoastră pentru noi contează foarte mult, motiv pentru care vă invităm să răspundeți la câteva întrebări, cu scopul de a îmbunătăți în permanență activitățile noastre.

Nume Email
1. 

Ati participat vreodata la activitatile PROEDUS?

2. 

Ati participa la acest proiect?

3. 

Ce imbunatatiri credeti ca ar merita acest proiect?

4. 

Ce tipuri de activitati/ateliere v-ar placea sa desfasurati in cadrul acestui proiect?

5. 

Ce ați vrea să ne spuneți și nu v-am întrebat?