Sindicatul Independent din  Învăţământul Preuniversitar Sector 4 Bucureşti alături de Palatul Naţional al Copiilor şi Asociaţia  de părinţi ,,ABCD”  lansează un proiect cu scopul de a extinde şi a  diversifica oferta educaţională, prin stimularea aptitudinilor artistice ale copiilor şi dezvoltarea parteneriatelor educaţionale în cadrul comunităţii prin atragerea elevilor şi părinţilor în acţiuni de voluntariat care să susţină şcoală şi comunitatea.

29 de unităţi şcolare participante se vor bucura în lunile octombrie şi noiembrie de oportunitatea de a participa la Festivalul concurs de dans, muzică şi creaţie artistică ,,MĂIASTRA”.

700 de elevi din şcoli ale Municipiului Bucureşti, profesori, lideri de sindicat, părinţi şi consilieri locali din cadrul administraţiei publice locale vor participa la atelierele desfăşurate în cadrul proiectului. Cu toţii vor fi aşteptaţi la  gala finală a Festivalului Măiastra, unde se vor înmâna premiile pentru fiecare secţiune. Va fi prezentă toată echipa de implementare a proiectului şi se vor prezenta indicatorii de rezultat al proiectului.