MentorUP

PROEDUS

MentorUP

Scop și Obiective

Programul este adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar bucureștean (clasele V-XII). Profesorul (diriginte) are rolul de a oferi suport personal elevilor, atât în proiectele personale, cât și cele școlare, dar și rolul de a le oferi sprijin în procesul de reflecție cu privire la experiențele trecute și la oportunitățile viitoare. Aceștia, profesorii, au rol important în susținerea motivației atât în raport cu obiectivele școlare, cât și cu obiectivele personale, oferind sprijin pentru aspectele practice din viața elevilor. Ei contribuie la tranziția copil – adolescent – adult. Scopul proiectului este de a crea o rețea suport de mentori pentru elevi, formată din profesori bucureșteni, rețea ce va contribui la îmbunătățirea relației părinte-elev și a relației elev-profesor, în vederea reliefării importanței relației dintre cei trei actori menționați.

Activități

Vor fi organizate cursuri de formare, conferințe, evenimente specifice, dar și schimburi de experiență și de bune practici (know-how) naționale și internaționale dedicate profesorilor bucureșteni care-și manifest interesul pentru acest proiect prin completarea unui formular de înscriere.

Vor fi organizate școli de pregătire și formare continuă internaționale în mari centre universitare: Universitatea Liberă din Bruxelles, University of Uppsala, AboAkademi Finlanda, Harvard University, Kings College London, Universite du Quebec a Montreal ș.a. pentru profesorii care vor dovedi implicare și rezultat e pe perioada de desfășurare a proiectului (participarea la cursuri și evenimente, aplicarea în școli a instrumentelor oferite ș.a.m.d.).

Proiectul va debuta în luna septembrie și se va desfășura pe durata întregului an școlar.

Rezultate și Impact

La finalul proiectului vom avea o rețea de mentori formată din cel puțin un cadru didactic voluntar din fiecare unitate de învățământ bucureșteană.  Toși acești profesori vor fi participat la cursuri de mentorat, coaching și dezvoltare profesională, în vederea susținerii dezvoltării personale și a orientării (profesionale sau personale) a elevilor bucureșteni și a îmbunătățirii relațiilor părinte – elev, elev – profesor.

Cadrele didactice care vor realiza realmente susținerea și consilierea permanentă a elevilor și se vor implica activ în proiectele marca PROEDUS 2.0, vor avea ocazia să participe la școli internaționale de pregătire în mari centre universitare de pregătire.

Părerea dumneavoastră pentru noi contează foarte mult, motiv pentru care vă invităm să răspundeți la câteva întrebări, cu scopul de a îmbunătăți în permanență activitățile noastre.

Nume Email
1. 

Ati participat vreodata la activitatile PROEDUS?

2. 

Ati participa la acest proiect?

3. 

Ce imbunatatiri credeti ca ar merita acest proiect?

4. 

Ce tipuri de activitati/ateliere v-ar placea sa desfasurati in cadrul acestui proiect?

5. 

Ce ați vrea să ne spuneți și nu v-am întrebat?