Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti împreună cu Asociaţia Compania de Teatru Labirint propun în lunile octombrie şi noiembrie proiectul ,,Metode de educaţie nonformală-teatru labirint şi teatru de improvizaţie”. Dedicată cadrelor didactice, această oportunitate oferă contextul necesar formării competenţelor de promovare şi implementare a metodelor de educaţie nonformală în mediul şcolar.

Teatrul Labirint este una dintre cele mai noi şi neconvenţionale forme de teatru- teatrul cu un singur spectator. Această explorează dialogul dintre formele de teatru clasice şi cele neconvenţionale, senzoriale, vizând transformarea spectatorului în co-creator al spectacolului. Scopul său este să ajute dezvoltarea imaginaţiei, să înlesnească retrăirea unor sentimente sau crearea altora, la diverse intensităţi.
100 de profesori din învăţământul preuniversitar cu rol de conducere, îndrumare şi control sau personal auxilia vor participa la seminarii şi cursuri de formare.

Impactul scontat va fi acela al îmbunătăţirii strategiilor şi metodelor didactice al participanţilor la formare, precum şi acela al eficientizării metodelor de lucru în echipele de lucru în şcoli.
Diseminarea proiectului se va realiza prin organizarea unor cercuri pedagogice, lecţii deschise, întâlniri de lucru în care să fie expuse informaţiile prezentate, precum şi rezultatele aplicării metodelor predate.