ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Află mai multe detalii din 5 septembrie 2022!

CE OFERIM?

În baza unui proces complex, 4.000 de elevi bucureșteni vor beneficia de câte un plan individual personalizat de orientare școlară și consiliere în alegerea unei cariere potrivite.

CUM OBȚINEM PLANUL PERSONALIZAT?

Începem prin distribuirea către beneficiari a unui kit ce va conține, printre altele, chestionare și teste pentru identificarea aptitudinilor și competențelor și continuam cu un proces complex de:

 • Sesiuni de consiliere tip „one on one”;
 • Biblioteci vii;
 • Speed interview-uri psihopedagogice;
 • Interacțiuni practice de tip fast track to career;
 • Open space technology cu specialiști din diverse domenii de activitate;
 • Evenimente cu vorbitori naționali și internaționali;
 • Vizite la operatori economici;
 • Realizarea unui târg de meserii și de oferte educaționale;

Din toate cele antemenționate vor rezulta dosare complete de evaluare a fiecărui elev, ce vor fi puse la dispoziția părinților.

CARE SUNT DIRECȚIILE DE ACȚIUNE SPECIFICE?

 • Cunoașterea personalității elevilor/ tinerilor;
 • Educarea în vederea alegerii studiilor și a ocupației;
 • Informarea școlară și profesională;
 • Îndrumarea spre diferite tipuri de studii și grupuri de profesiuni;
 • Conștientizarea factorilor externi care influențează parcursul școlar/ profesional al elevilor