O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situatii de risc din Municipiul București

2018

După finalizarea proiectului “O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situație de risc din Municipiul București”, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS continuă implementarea activităților pe parcursul a 5 ani, atât cât durează perioada de sustenabilitate asumată de instituția noastră prin contractual de finanțare.

Etapa de sustenabilitate este în plină implementare, în perioada aprilie – iulie 2018 derulându-se cursuri de formare și sesiuni de consiliere pentru 550 de elevi din municipiul București, urmate de participarea acestora în două tabere – la munte și la mare în lunile august – septembrie.
Scopul proiectului este creșterea gradului de integrare școlară și incluziune socială pentru copiii în situații de risc din Municipiul București, prin furnizarea de programe educaționale extra-curriculare și consiliere psihopedagogică.

Proiectul propune o serie de măsuri integrate, adaptate diferitelor categorii de grup țintă: utilizarea de metode non-formale de educație, complementare educației clasice, care pot face din școala un mediu mai atractiv și mai „prietenos”, asigurarea de şanse egale în educaţie prin promovarea cu precădere a educaţiei incluzive, cu o atenție specială acordată copiilor de etnie romă, mai predispuși riscurilor de discriminare, abandon școlar etc, oferirea de consiliere psiho-pedagogică copiilor, complementar serviciilor de acest gen oferite în școli, care sunt insuficiente în raport cu nevoile acestor copii, organizarea de activități extra-curriculare la care acești copii nu au acces în mod curent, care vor contribui la dezvoltarea abilităților lor de viață și îmbunătățirea integrării lor sociale.
De asemenea, se va crea un parteneriat la nivelul Municipiului București format din reprezentanți ai instituțiilor publice implicați în lucrul cu elevii, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ în vederea dezvoltării unei strategii de incluziune adresată copiilor din municipiu, precum și a unui plan de acțiune cu măsuri concrete de susținere și integrare a acestora.

2017

PROEDUS a finalizat proiectul „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”.

Derulat în perioada martie 2015 – aprilie 2017, proiectul a furnizat programe de consiliere si formare pentru un număr de aproximativ 600 de copii din școlile bucureștene, cu scopul creșterii gradului acestora de integrare școlară.

Un număr de 400 de copii au participat la activități de tabără, la munte și la mare, activități ce i-au ajutat la  incluziunea socială.

Valoarea grantului a fost de 1.194.302,36 lei, din care Grant SEE 1.015.157,01 lei și cofinanțare publică 179.145,35 lei.

Conferința de închidere a proiectului a avut loc în data de 29 aprilie 2017, la Palatul Național al Copiilor, Sala Mare, începând cu ora 14:00. Aici puteți găsi comunicatul de presă și poze de la eveniment.

Proiectul „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București” are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare școlară și incluziune socială pentru 400 de copii în situații de risc din Municipiul București, prin furnizarea de programe educaționale extracurriculare și consiliere psihopedagogică. Proiectul este realizat de Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret în parteneriat cu Centrul  Municipiului București de Resurse și  Asistență Educațională (www.cmbrae.ro).

Proiectul se adresează atât elevilor din ciclul primar ( clasele pregătitoare – IV ), cât și celor din ciclul gimnazial ( clasele V – VIII), care intră sub incidența Legii 292/2011 a asistenței sociale: art.6, alin p) grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială sau care provin din familii beneficiare de măsuri de asistență socială așa cum sunt definite de lege.

Ce ne propunem?

 • Scăderea ratei absenteismului și absenteismului școlar cu 10% în rândul celor 400 de elevi.
 • Creșterea cu 20% a implicarii în parcursul educațional al copiilor din grupul țintă pentru 200 de părinți/tutori/membri ai famiilor.

Cum vom atinge obiectivele?

 • Campanie de informare și conștientizare privind riscurile la care sunt supuși copiii în situații de risc. Această activitate presupune: sesiuni de informare de grup, adresate cadrelor didactice, experților formatori, consilierilor din 25 de școli din București; sesiuni de informare de grup adresate părinților/ tutorilor/membrilor famiilor copiilor în situații de risc din grupul țintă; informare publică – producție și difuzare spoturi radio și TV.
 • Sesiuni de formare cu elevii. Acestea au ca obiectiv facilitarea relațiilor interpersonale dintre copiii în situații de risc și integrarea lor socială prin antrenarea în activități creative, colective, derulate într-o atmosferă care încurajează comunicarea prin joc, socializarea și creștere a stimei de sine.
 • Consiliere psiho-pedagogică. Sesiunile de consiliere se vor realiza atât cu cei 400 de elevi, cât și cu părinții/tutorii/membrii familiilor acestora.
 • Activități extracurriculare socio-educative. Taberele ce se vor organiza vin în completarea activităților anterioare de formare și consiliere. Cu ajutorul acestora ne propunem să stimulăm participarea copiilor în activități sportive, culturale, artistice și de divertisment, stimulând în acest fel dezvoltarea deprinderilor de viață, aptitudinilor sociale, pentru creșterea gradului de incuziune socială și afirmare a copiilor aflați în situații de risc.

Ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie ca beneficiar al acestui proiect?

 1. Descărcați și completați următoarele documente:
 1. Trimiteți-le scanate la csr.proiect@gmail.com
 2. Dacă aveți întrebări o puteți contacta pe doamna Laura Burcuș, responsabil grup țintă la telefon: 0729059489.

Puteți consulta metodologia de selecție a grupului țintă AICI.

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție la adresa de mail: csr.proiect@gmail.com sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/proedus.bucuresti/

Status implementare proiect octombrie 2016

Proiectul „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”, se aproprie cu pași repezi de atingerea obiectivelor propuse, în următoarea perioadă finalizându-se formarea și consilierea ultimilor participanți din grupul țintă. De asemenea, urmează ca la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie să aibă  loc cea de a doua tabără ce va dura cinci zile și  de această  dată se va desfășura la Predeal.

Luna septembrie a dat startul primei tabere din cadrul proiectul, tabără ce s-a desfășurat în stațiunea Neptun, Complex Comorova, în perioada 31 august – 7 septembrie a.c . Participanții s-au bucurat de șapte zile pline atât de activități de dezvoltare personală ultilizând metode non-formale, cât și de activități recreative. Ca și program, activitățile desfășurate în cadrul taberei au venit in continuarea procesului de dezvoltare personală început de către formatori și consilieri în școli. Competițiile sportive, consurile și serile de dans, sesiunile de autocunoaștere (copiii au descoperit și, cel mai important, au împărtășit lucrurile de care le este frică, lucruri sau acțiuni pe care iubesc să le facă, ce și-ar dori să devină când vor fi mari etc)   sunt doar câteva din  activitățile pe care participanții le-au derulat timp de șapte zile.

Tot în luna septembrie am încheiat parteneriate cu următoarele unități de învățământ:

 • Liceul Bilingv „ Decebal”, Sector 3 – au fost consiliați și formați 35 de elevi
 • Școala Gimnazială Nr. 200, Sector 3 – au fost consiliați și formați 51 de elevi
 • Școala Gimnazială Nr. 125, Sector 5 – au fost consiliați și formași 75 de elevi
 • Școala Gimnazială Nr. 147 „George Călinescu”, Sector 5 – au fost consiliați și formați 100 de elevi

În ceea ce privește Școala Gimnazială „Șerban Vodă”, aceasta s-a numărat printre unitățile partenere încă de la început, iar în această lună am reușit să creăm cea de a doua  grupă.

Începutul lunii octombrie a adus noi unități de învățământ  interesate în a le oferi propriilor elevi oportunitatea de a participa în cadrul acestui proiect, acestea sunt:

 • Școala Gimnazială Nr. 129 „Elena Farago”, Sector 4 – se află în perioada de consiliere și formare
 • Școala Gimnazială „George Topârceanu”, Sector 4 – se află în perioada de consiliere și formare
 • Școala Gimnazială Nr. 58 „Petre Ghelmez” , Sector 2 – urmează să fie consiliați și formați
 • Școala Gimnazială Nr. 2, Sector 5 – urmează să fie consiliați și formați

În perioada imediat următoare au fost stabilite întâlnirile cu părinții pentru a le putea oferi mai multe detalii despre activitățile pe care participanții le vor desfășura dar și alte aspecte logistice.

Pentru mai multe informații și poze de la activitățile desfășurate atât în cadrul sesiunilor de formare și consiliere cât și din cadrul taberei desfășurate la Neptun, vă invităm să urmăriți pagina noastră de facebook: https://www.facebook.com/proedus.bucuresti/

Status implementare proiect august 2016

Logo_o_sansa_la_un_viitor_mai_bun

În prezent, în cadrul proiectului  „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situatii de risc din Municipiul București” s-au înscris 171 de elevi din clasele I-VIII. Proiectul s-a extins în patru din cele șase sectoare ale Capitalei, elevii provenind din următoarele școli: Sectorul 2 – Școala Generală nr.25 – cu un număr de 29 de elevi; Sectorul 3 – Școala Generală nr.149 – cu un număr de 9 elevi, Școala Generală „Nicolae Labiș” – 20 de elevi înscriși și Școala Generală nr.78 cu un număr de 22 de elevi; Sectorul 4 – Școala Generală „Șerban Vodă” – unde s-au înscris 12 elevi; Sectorul 5 – Școală Generală nr.147 cu un total de 42 de elevi, Școala Generală nr.136 – 25 elevi sunt înscriși și Școala Generală „Principesa Margareta” cu un număr de 12 elevi.
Aproximativ 80 % dintre cei înscriși în program, au finalizat sau parcurg în vederea finalizării cele două module pe care proiectul le prevede: formare și consiliere. Pentru mai multe detalii despre statusul proiectului și poze din cadrul activităților, vă invităm să ne urmăriți pe pagina noastră de facebook : https://www.facebook.com/proedus.bucuresti/

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

www.granturi-corai.ro

Anunţ privind achiziţia de Servicii de tabere de copii si servicii de transport aferente in cadrul proiectului „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”, PEC014, program RO10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

 

CODURI CPV:

55243000-5servicii de tabere de copii

60140000-1 – transport de pasageri ocazional

                                  

Centrul de Proiecte si ProgrameEducationale si Sportive pentru Copii si Tineret Bucuresti (PROEDUS), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie prin procedura simplificata proprie de Servicii de tabere de copii si servicii de transport aferente  in cadrul proiectului „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”, PEC014, program RO10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Oferta se poate transmite la sediul PROEDUS din Strada Corvinilor nr.6, sector 5 Bucuresti pana la 16.08.2016, ora 14.00.

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate – Anunţuri cu nr. 44414/05.08.2016

Detalii privind aceasta achizitie se pot consulta aici.

Anunţ privind achiziţia de Servicii de tabere de copii si servicii de transport aferente in cadrul proiectului „O șansă la un viitor mai bun pentru copiii în situații de risc din Municipiul București”, PEC014, program RO10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

 

CODURI CPV:

55243000-5servicii de tabere de copii

60140000-1 – transport de pasageri ocazional

 

Descriere contract:

Servicii de tabere de (TABERE DE 5 NOPTI, PENSIUNE COMPLETA, Valea Prahovei, în Statiunea Predeal, judetul Brasov), în perioada 30 octombrie – 04 noiembrie 2016 ( in vacanta scolara a elevilor din clasele primare) – 1 serie de 5 zile pentru un efectiv total de 324 persoane (302 de copii + 22 personal didactic si / sau coordonatori), valoare estimata de 162.000 lei fara TVA.

Servicii de transport cu autocarul dus – intors aferente pentru un efectiv total de 324 persoane (302 de copii + 22 personal didactic si / sau coordonatori) valoare estimata de 21.600 lei fara TVA.

Valoare estimata totala fara TVA  este de 183.600 lei din care:

– servicii de tabere in valoare de 162.000 lei fara TVA

– servicii de transport in valoare de 21.600 lei fara TVA

 

Conditii de participare:

Completare DUAE postat pe wwww.proedus.ro, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are inscrise activitati ce au corespondenta in obiectul contractului (obiectul contractului are corespondenta in codul CAEN al certificatului constatator emis de ONRC), sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

 1. Certificat de conformitate cu normele de igiena si sanatate publica, conform legislatiei în vigoare, in copie conform cu originalul
 2. Autorizatia sanitar-veterinara eliberata conform legislatiei in vigoare, de catre Directia Sanitar Veterinara pentru Siguranta Alimentelor, in copie conform cu originalul
 3. Autorizatia de securitate la incendiu si planul de prevenire si evacuare în caz de incendiu, in copie conform cu originalul
 4. Certificatul de clasificare a spatiului de alimentatie, in copie conform cu originalul
 5. Copie dupa contractul de asistenta medicala (valabil pentru toata perioada propusa pentru indeplinirea contractului de achizitie de servicii), in copie conform cu originalul
 6. Documente din care sa reiasa autorizarea turistica a locatiei.
 7. Copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu sau ale licentei de transport.

–        Dovada gazduirii in conditii optime de catre locatie in ultimii 3 ani de tabere destinate copiilor (minim 200 de copii / contract/an), cu prezentarea a maxim 2 contracte derulate si achitate de beneficiar.                                    

 

Criteriu adjudecare:

Pretul cel mai scazut, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice si a tuturor conditiilor prevazute in Caietul de sarcini postat pe www.proedus.ro

 

Informatii suplimentare:

 1. Ofertele se vor depune la sediul unitatii si vor contine: – propunerea financiara (completare Formular 6, propunerea tehnica (completare Formular 5)precum si documentele mentionate in caietul de sarcini si in conditiile de participare al prezentului anunt.
 2. Caietul de sarcini, formularele F5 si F6, DUAE si modelul de contract se pot vizualiza aici: Caiet de sarcini Predeal, Formular tabere Predeal, DUAE, Contract de servicii Predeal
 3. Data limita de depunere a ofertelor este 20.10.2016, ora 17:00 la sediul PROEDUS din strada Corvinilor nr. 6, sector 5, Bucuresti. Alte informatii se pot obtine la adresa de email achizitii@proedus.ro.

 

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate – Anunţuri cu nr. 55064/14.10.2016

Untitled-1-Recovered