Responsabil cu Protectia Datelor

Responsabil cu protecția datelor personale

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS este preocupat de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale angajaților și a altor persoane fizice cu care colaborează.

 

Responsabilul pentru protecția datelor

Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul instituției (DPO), la adresa de email: dpo@proedus.ro;

 

 Informații utile cu privire la cadrul general de reglementare al protecției datelor cu caracter personal

Informații avizate și detaliate privind Regulamentul General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro

 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – anexat