ANEXA 2
STAGII GRATUITE DE PREGATIRE SPORTIVA PENTRU ELEVII CLASELOR V-VIII SESIUNEA 2016-2017 -REGULAMENT-
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret al Primăriei Municipiului Bucureşti organizează pentru anul școlar 2016-2017 stagii gratuite de formare pentru elevii bucureşteni, cu scopul de a veni în întâmpinarea copiilor şi tinerilor care doresc iniţierea sau perfecţionarea în diverse domenii de interes şi de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în şcoli şi în licee. Stagiile sunt gratuite integral, toate cheltuielile necesare fiind suportate de PROEDUS, din bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată copiilor şi tinerilor din Capitală. Înscrierea și participarea elevilor la stagiile organizate de PROEDUS au caracter pur opțional, neobligând în niciun fel PROEDUS să opereze modificări sau influențe în structura, conținutul sau programul stagiilor de formare gratuite pentru elevii bucureșteni, în funcție de eventualele solicitări formulate de elevi sau de părinții acestora, cu referire la alte priorități sau preferințe de ordin personal. Aceste stagii sunt o inițiativă complementară programului școlar obligatoriu, iar neadaptarea elevilor la cerințele proiectului sau la programul stabilit de experții PROEDUS, nu implică în niciun fel responsabilitatea PROEDUS. Stagiile gratuite de pregătire destinate elevilor de gimnaziu au urmatoarea tematică: Fotbal, Tenis de câmp, Volei, Baschet. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE Fiecare elev are dreptul să se înscrie și să participe în sesiunea 2016-2017 la un singur stagiu de formare, oferindu-se astfel unui număr cât mai mare de copii și de tineri bucureșteni șansa de a beneficia de oportunitatea pregătirii în cadrul acestui proiect educativ. Înscrierile elevilor de gimnaziu pentru stagiile gratuite de formare sportivă organizate de PROEDUS au loc la Colegiul National ”Matei Basarab” din Bucuresti, conform următorului program:

Duminica 23 octombrie 2016, elevii școlilor din:sectoarele 1,2 în intervalul orar 10:00-11:00; o sectoarele 3,4 în intervalul orar 11:00-12:00; o sectoarele 5,6 în intervalul orar 12:00-13:00;

La înscriere solicitanţii vor depune fişa de înscriere descărcată de pe www.proedus.ro, completată în dublu exemplar, semnată şi asumată, precum şi copia Cărţii de Identitate (C.I.) sau a Certificatului de Naştere al elevului. Pe fișa de înscriere se va bifa o singură opțiune a domeniului ales, în caz contrar, aceasta va fi anulată. Pentru toate module este obligatorie precizarea nivelului de cunoștințe (începător – elevul nu a practicat disciplina aleasă, mediu – elevul are cunoștiinte, dar nu exceleaza în specializarea aleasă, avansat – elevul are cunoștințe dezvoltate în specializarea aleasă), în caz contrar, fișa de înscriere va fi anulată. Orice sesizare privind procedura de accesare, organizare, derulare şi finalizare a stagiilor, ulterioară asumării, semnării şi depunerii fişei de înscriere de către beneficiarul stagiului de formare, este nulă de drept şi nu va fi luată în considerare de către PROEDUS.
REPARTIZAREA ELEVILOR Repartizarea elevilor se va face pe grupe astfel:  Fotbal: 15-25 copii ;  Volei: 12-15 copii ;  Baschet: 12-15 copii ;  Tenis de câmp: 5-10 copii, potrivit programului angajat și asumat de către PROEDUS, ca inițiator și organizator al acestui proiect, în parteneriat cu ISMB. În funcție de evaluarea inițială efectuată la prima ședință de pregătire, PROEDUS își rezervă dreptul de a reconfigura grupele în funcție de nivelul sportiv constatat al elevilor. Pana cel târziu la data de 28 decembrie 2016 se va posta pe site-ul www.proedus.ro componența grupelor și programul pe zile, ore și locații. După afișarea acestora nu mai pot fi operate niciun fel de modificări.
DESFĂȘURAREA STAGIILOR GRATUITE DE PREGĂTIRE Stagiile se desfășoară în timpul săptămânii, conform intervalul orar bifat pe fișa de înscriere. Structura stagiilor cuprinde 16 ședințe (24 de ore de pregătire, o ședință a câte 1 h 30 min/săptămână). În ședința 17 se va organiza ședința finală de evaluare, în locațiile angajate de PROEDUS, potrivit programului stabilit inițial. Elevul înscris trebuie să participe în mod regulat, cooperant şi activ la cele 24 de ore de pregătire ale stagiului de formare şi la evaluarea finală, potrivit repartizării şi programării asigurate de PROEDUS PMB. Elevul are obligaţia de a prezenta la prima şedinţă de pregătire certificatul medical cu specificația „clinic sănătos – apt pentru efort fizic “, neprezentarea acestuia rezervând dreptul formatorului de a exclude participantul de la ora de pregătire. Formatorul are dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment şi mergând până la excluderea cursantului din proiect, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfăşurarea stagiilor. Absenţele acumulate pe durata stagiului nu pot fi motivate, indiferent de argumentaţia invocată. Dupa primele cinci ședințe de pregătire elevii care au acumulat cel puțin două absențe vor fi excluși din proiect, urmând a se face modificări de structură si de program ale grupelor, acestea fiind reafișate pe site-ul www.proedus.ro, in termen de patru zile dupa finalizare ședintei a cincea. PROEDUS se delimitează în mod clar de orice demers de orice natură al formatorilor ce nu se încadrează în prevederile contractelor de colaborare asumate de PROEDUS în raport cu aceştia.
PROCEDURA DE EVALUARE Stagiile de formare se vor încheia prin evaluarea pentru departajare, elevii cu cel mult doua şedinţe absentate fiind admişi la evaluarea finală şi beneficiind la încheierea celor şedinţe de pregătire de Diplomă de Merit. În funcţie de rezultatul obţinut la evaluarea finală, precum şi de disponibilitățile financiare în funcție de alocarea bugetară,primii clasați vor beneficia de o tabără de 7 zile pe Litoralul Mării Negre(cazare şi 3 mese pe zi gratuit) într-un procent unitar ce va fi anunțat ulterior. În cazul acumulării a mai mult de două şedinţe absentate, indiferent de motivaţia invocată, elevul absolvent va primi la finalul stagiului Diplomă de Participare, fără vreo altă recompensă şi fără a intra în evaluare.
Evaluarea se va realiza unitar, pentru fiecare modul în parte, aplicarea testului final, notarea elevilor și răspunsul la eventualele contestații revenind exclusiv formatorilor angajați de PROEDUS, în acest proiect. Contestaţiile privind rezultatul evaluării sunt admise numai în scris pe adresa de e-mail sportpmb@yahoo.com, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data afişării acestora pewww.proedus.ro. Orice sesizare ulterioară finalizării stagiilor şi epuizării termenului de depunere a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării nu angajează obligaţia PROEDUS de a-i da în vreun fel curs. Implicarea elevilor în acest proiect educativ este un act conștient și responsabil de liberă alegere, iar participarea acestora la stagiile de formare inițiate, organizate și finanțate integral de PROEDUS – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, se supune prevederilor prezentului regulament aprobat de conducerea PROEDUS.