Tabără Elevilor Activi si Merituoși – Național/Internațional

PROEDUS

Tabără Elevilor Activi si Merituoși – Național/Internațional

 

Scop si Obiective

Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019- Național/Internațional reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte dedicate elevilor bucureșteni din clasele V – XII, cu rezultate școlare și extrașcolare deosebite, precum și elevilor implicați activ în activități de voluntariat, activități sportive sau cultural-artistice organizate de PROEDUS sau în parteneriat cu acesta.

Promovarea și consolidarea ideii de implicare meritorie reprezintă unul din principiile de bază ce definesc activitatea PROEDUS, ierarhizarea valorică a elevilor în funcție de timpul alocat, de efortul depus și de rezultatele obținute în cadrul unor inițiative cu un pronunțat caracter socio-educativ fiind o prioritate de prim rang în edificarea unei societăți moderne, dinamice și prospere.

Peste 15.000delocuri sunt puse anual la dispoziția participanților, în patru stațiuni naționale și internaționale. Taberele, cu durata de 6, respectiv 7 zile, fiecare, se desfășoară în regim de gratuitate, participanții având asigurate cazarea și masa în regim de pensiune completă sau demipensiune.

Elevii participanți la taberele organizate de PROEDUS sunt selectați dintre cei ce fac dovada efectivă a implicării și a performanțelor în plan școlar sau extrașcolar, pe parcursul anului școlar anterior implementării proiectului “Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019”- Național/Internațional,  respectiv anului școlar în curs, în temeiul unui calendar de activități și a unor proceduri agreate și aplicate de PROEDUS, împreună cu partenerii săi și in baza informărilor primite din partea serviciilor/birourilor din cadrul PROEDUS ale căror proiecte se finalizează cu tabere de merit.

Activități

Proiectul “Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019” ”- Național/Internațional se desfășoară simultan în patru locații: pe litoralul Mării Negre, la Costinești și Neptun, în stațiunea Predeal, precum și în stațiunea Paralia Katerini, Grecia, în perioada iunie-septembrie a fiecărui an.

Perioada ianuarie – mai este dedicata activităților de pregătire a proiectului, pregătirii voluntarilor care vor asigura supravegherea si coordonarea participanților la tabără, verificării spațiilor de cazare și masa in care se vor desfășura taberele, selecției și înscrierii tuturor categoriilor de participanți la tabără.

Pentru sporirea siguranței și securității tuturor participanților, dar și în funcție de specificul și durata taberei, fiecare serie beneficiază de o echipă care asigură buna organizare și desfășurare a acesteia, astfel:

  1. Coordonator de serie – un angajat PROEDUS, desemnat să asigure organizarea administrativă a taberei conform atribuțiilor stabilite în fișa de post și prin decizia șefului ierarhic.
  2. Coordonatori de locație – un angajat sau colaborator PROEDUS, selectat pe baza experienței în domeniu și instruit cu privire la asigurarea respectării normelor de sănătate și securitate în cadrul taberei, desemnat să monitorizeze activitatea din locație. Este subordonat și raportează coordonatorului de serie.
  3. Voluntari coordonatori de grup – un voluntar PROEDUS, selectat în urma experienței în lucrul cu copiii, a abilităților de comunicare și a conduitei civice, urmând ca înainte de începerea taberei să parcurgă un ciclu de formare constând în cursuri de inițiere, pregătire și perfecționare în domeniul coordonării și al tehnicilor de acordare de prim ajutor.

Taberele organizate in cadrul proiectului“Tabăra Elevilor Activi și Merituoși – TEAM 2019” ”- Național/Internațional țin cont de nevoile specifice fiecărei grupe de vârsta, astfel încât fiecăreia dintre acestea îi este dedicata o locație și un program special, care include cursuri de dezvoltare personala, jocuri, concursuri și activități care urmăresc îmbogățirea culturii generale, dezvoltarea spiritului de echipă și a unor deprinderi utile în viața școlara și extrașcolara.

Rezultate si impact

Scopul principal al premierii cu tabere îl reprezintă recompensarea elevilor cu rezultate deosebite școlare sau extrașcolare, la concursuri naționale și internaționale si a elevilor care au obținut rezultate meritorii la activitățile sportive sau cultural-artistice organizate de PROEDUS sau in parteneriat cu instituția noastră.

De asemenea, un alt scop îl reprezintă motivarea voluntarilor înscriși in proiectul ,,Fii si tu voluntar PROEDUS!” de a participa in continuare la proiectele organizate de PROEDUS si de asemenea stimularea elevilor bucureșteni de a se implica într-un mod activ, responsabil si constant in viitoarele proiecte organizate de Centrul de Proiecte Educaționale si Sportive București – PROEDUS.

Părerea dumneavoastră pentru noi contează foarte mult, motiv pentru care vă invităm să răspundeți la câteva întrebări, cu scopul de a îmbunătăți în permanență activitățile noastre.

Nume Email
1. 

Ati participat vreodata la activitatile PROEDUS?

2. 

Ati participa la acest proiect?

3. 

Ce imbunatatiri credeti ca ar merita acest proiect?

4. 

Ce tipuri de activitati/ateliere v-ar placea sa desfasurati in cadrul acestui proiect?

5. 

Ce ați vrea să ne spuneți și nu v-am întrebat?