Voluntariat CIVITAS 2.0

PROEDUS

ARIA DE DEZVOLTARE: Implicare activă, voluntariat, management de proiect și cooperare internațională

 

CIVITAS 2.0

Scop și Obiective

Programul este adresat elevilor ca beneficiari direcți, părinților și societății în general ca beneficiari indirecți, dar și cadrelor didactice și personalului de conducere din unitățile de învățământ bucureștene sau a partenerilorinstituționali, ca principali actori în realizarea actului educațional.

Număr estimat de beneficiari: 17.000 profesori, 250.000 elevi și preșcolari și 500 000 părinți

Scopul CIVITAS este de a încuraja și susține proiecte extrașcolare, inițiate și derulate în concordanță cu obiectivele H.C.G.M.B. Nr. 252/04.09.2014 de constituire a Parteneriatului Civic pentru Educație.

Obiectivul CIVITAS este de a coagula și activa o comunitate de inițiatori de proiecte la nivelul unităților de învățământ (grădinițe, școli gimnaziale și liceal) sau al partenerilor instituționali din Municipiul București, pentru a contribui la adaptarea sistemului educațional nonformal la nevoile actuale ale elevilor.

O1. Creșterea numărului de elevi bucureșteni care să beneficieze de proiecte educaționale extrașcolare concretizate în 5 propuneri de linii tematice:

  • „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat”;
  • „Cetățenie activă și reprezentare democratică”;
  • „Dezvoltarea competențelor și abilităților de viață independentă (leadership, comunicare, lucru in echipă, gestionarea conflictelor, dezbatere, oratorie și retorică, negociere, etc.”;
  • „Dezvoltarea competențelor civice”;
  • „Dezvoltarea durabilă și promovarea unui stil de viață sănătos”.

O2. Creșterea numărului de elevi bucureșteni care au deprins noi abilități cu ajutorul cărora reușesc să depășească barierele psihologice auto-impuse;

O3. Creșterea numărului de elevi bucureșteni, liceeni, elevi din școli gimnaziale și preșcolari, care beneficiază de sesiuni de informare cu privire la importanța educație non-formale ca educație complementară sistemului tradițional de educație;

Activități

Proiectele implementate prin Parteneriatul Civic pentru Educațiese desfășoară bianual în unitățile de învățământ bucureștene ce obțin sprijin, în perioadele stabilite conform regulamentului de participare la sesiunea de depunere proiecte.

 

În vederea derulării fiecărui proiect aprobat, conform cerințelor descrise prin formularul standard de aplicare, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București –PROEDUS, va proceda la contractarea resursei umane și a furnizorilor de servicii.

A1. Realizarea planului de promovare a apelurilor de proiecte educaționale;

A2.Lansarea apelului pe site-ul www.proedus.ro și organizarea unor întâlniri consultative fizic și în mediul online pe site-ul www.proedus.ro, prin intermediul unei platforme de consultare și aplicare a cererilor (proces complet digitalizat).

A 3. Depunerea proiectelor online în baza unei platforme.

A 4.Realizarea analizei complete a cererilor depuse în cadrul apelului, conform Regulamentului CIVITAS aferent fiecărei perioade;

A 5. Afișarea rezultatelor finale a proiectelor declarate eligibile;

A 6. Derularea propriu-zisă a proiectelor șicentralizarea livrabilelor și prezentarea raportului de activitate.

Rezultate și impact

Prin intermediul Apelului CIVITAS dorim să obținem o comunitate de inițiatori de proiecte la nivelul unităților de învățământ acreditate (grădinițe, școli gimnaziale și licee) sau parteneri instituționali din Municipiul București, pentru a contribui la adaptarea sistemului educațional nonformal la nevoile actuale ale elevilor.

Nevoile grupului tință pentru a participa la proictele realizate prin intermediul CIVITAS sunt:

  • Coagularea dialogului dintre elevii bucureșteni, părinții și profesorii acestora;
  • Creșterea a gradului de participare la acțiuni colective, implicarea în organizarea și implementarea de programe, proiecte și evenimente pentru elevi, părinți și profesori;
  • Creșterea gradului de conștientizare a importanței implicării la nivel local în programe și a importanței implicării în proiecte care stimulează procesul educațional;

Pentru aplicare în programul CIVITAS este necesară titulatura de cadru didactic în Minicipiul București, avizul conducerii unității de învățământ și o idee/propunere de proiect extrașcolar.

Părerea dumneavoastră pentru noi contează foarte mult, motiv pentru care vă invităm să răspundeți la câteva întrebări, cu scopul de a îmbunătăți în permanență activitățile noastre.

Nume Email
1. 

Ati participat vreodata la activitatile PROEDUS?

2. 

Ati participa la acest proiect?

3. 

Ce imbunatatiri credeti ca ar merita acest proiect?

4. 

Ce tipuri de activitati/ateliere v-ar placea sa desfasurati in cadrul acestui proiect?

5. 

Ce ați vrea să ne spuneți și nu v-am întrebat?